UŽIVATEL 

SPORTIZER

Slouží jako elektronická docházka zejména pro týmové sporty jako jsou atletika, badminton, baseball, basketbal, bowling, cvičení, cyklosport, florbal, fotbal, golf, házená, hobby, hokej, horolezectví, jóga, jumping, kulečník, lukostřelba, lyžování, motorsport, nohejbal, plavání, plážový volejbal, posilování, squash, stolní tenis, šipky, tanec, tenis, volejbal, ale i pro další aktivity, při kterých se schází větší počet lidí. • Předchází nedostatečným nebo naopak nadbytečným účastem. Pokud je zapsáno málo lidí, termín může být zrušen (automaticky nebo rozhodnutím správce týmu).
 • Zefektivňuje vzájemnou komunikaci mezi správci a členy týmů - není potřeba se individuálně domlouvat jestli trénink bude, kdo přijde a kdo ne.
 • Pomáhá propagaci týmů a umožňuje zájemcům o volnočasové aktivity hledat příležitosti ve svém okolí - týmy zajímá, jak jsou na tom ostatní a občas se někdo nabídne k doplnění počtu.
 • Udržuje archivní záznamy o trénincích a turnajích - termíny je možné doplnit o vzkazy, fotografie a přílohy. Za libovolná časová období je možné z docházek generovat tabulky účastí.
 • V rámci týmů jsou k dispozici statistiky účasti, užitečnosti jednotlivých členů, evidence plateb za vymezená časová období a ankety konání termínů.
 • Systém je navržen pro používání na počítačích i mobilních zařízeních (tabletech a telefonech) - zobrazení se přizpůsobuje velikosti a orientaci obrazovky.

Uživatelé jej mohou používat bez nutnosti registrace.

Je určen jak amatérským, tak organizovaným týmům, pro nekomerční použití je k dispozici bez omezení zdarma.


Zajímavosti

Z historie vývoje Sportizeru

Poznámky vývojáře 1, poznámky vývojáře 2, poznámky vývojáře 3, poznámky vývojáře 4, verze webu z roku 2014, vývoj loga.

Jak začít?

Uživatelé

Uživatelé mohou systém používat bez nutnosti registrace, kdy se do docházek zapisují svým jménem/přezdívkou a zadáním týmového hesla.

Jestliže je uživatel zároveň členem většího počtu týmů, musí si pamatovat všechna týmová hesla a při každém zápisu je zadávat. Proto je vhodné, aby uživatelé, kteří systém používají pravidelně, byli v systému registrovaní. V tom případě se do systému přihlásí svým vlastním heslem a pro zápis do docházky týmů, jichž jsou členy (jsou na soupisce), již nemusejí týmová hesla zadávat. Na soupisku týmu uživatele zařadí správce týmu přímo nebo poté, co si uživatel o členství v týmu zažádá kliknutím na odkaz „Stát se členem týmu“ na stránce týmu.

Nový uživatel se do systému registruje pomocí ikony NOVÝ UŽIVATEL (v panelu vpravo nahoře) a následným vyplněním registračního formuláře. Obdrží e-mail, pomocí kterého dokončí registraci a přihlásí jej do systému. Zde si v panelu přihlášení nastaví svůj profil a následně se může v jednotlivých týmech stát jejich členem (pomocí nabídky na stránkách týmů).

Uživatel, který zapomněl své heslo se do systému dočasně přihlásí pomocí registračního odkazu, který obdrží na svůj e-mail, pokud do políčka s heslem v panelu přihlášení zadá „REQ“.

V rámci uživatelského panelu, který je přístupný z pravé horní části obrazovky si může uživatel nastavit profilové a kontaktní informace, a dále si pro každý tým, jehož je členem, může nastavit automatické akce - např. automatický zápis na termíny nebo zasílání informačních e-mailů o událostech v docházkách.


Docházka

Tým se registruje na hlavní stránce www.sportizer.eu kliknutím na ikonu VYTVOŘIT TÝM a vyplněním formuláře pro vytvoření nového týmu. Správce týmu musí být registrován jako uživatel v systému SPORTIZER (v rámci registrace nového týmu pro nového uživatele dochází automaticky k vytvoření nového uživatelského účtu, pokud v systému ještě neexistuje). Registrace je v tomto případě dokončena aktivačním e-mailem, který uživatele přesměruje na stránky nově vytvořeného týmu.

Zde nastaví parametry týmu a týmové heslo, které slouží členům týmu k přístupu do docházky a registraci na soupisku.

Členům týmu předá týmové heslo a odkaz na internetovou stránku týmu.


Turnaj

Organizátor (správce) turnaje vytvoří turnaj na hlavní stránce www.sportizer.eu vyplněním formuláře pro vytvoření nového turnaje (kliknutím na ikonu VYTVOŘIT TURNAJ NEBO AKCI). Správce turnaje musí být registrován jako uživatel v systému SPORTIZER (v rámci registrace turnaje pro nového uživatele dochází automaticky k vytvoření nového uživatelského účtu, pokud v systému ještě neexistuje). Registrace je v tomto případě dokončena aktivačním e-mailem, který uživatele přesměruje na stránky nově vytvořeného turnaje.

Zde zadá propozice a informace o turnaji, zvolí způsob registrace účastníků, popř. vloží přílohy ke stažení.

Odkaz na stránku s turnajem oznámí potencionálním účastníkům.


Jak službu používat?

Funkce systému je možné bez registrace vyzkoušet na DEMO týmu a DEMO turnaji - nápověda s přístupovými údaji se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.


Používání Docházky

Správce nebo uživatelé vytváří každý nový termín (trénink, lekce, hodina, akce, turnaj) kliknutím na symbol na stránce s docházkou s předstihem nejméně jednoho dne (správce může termíny vytvářet a upravovat i dodatečně). V rámci vytváření termínu je možné nechat rozeslat aktivační e-mail členům týmu (soupisku členů vytváří správce v rámci administrace týmu). Pro každý termín je možné zadat kromě času a místa konání také deadline, do které se mohou uživatelé zapisovat, kapacitu termínu a minimální účast.

Členové týmu se na termíny do stanovené hodiny deadline zapisují nebo se z nich omlouvají:

 1. zapsáním svého jména či přezdívky a zadáním týmového hesla na stránce s docházkou,
 2. zapsáním se bez nutnosti zadávání týmového hesla pokud jsou registrováni v systému SPORTIZER a nacházejí se na soupisce týmu,
 3. kliknutím na odkaz v aktivačním e-mailu (byl-li při vytváření termínu rozeslán), pokud jsou registrováni v systému SPORTIZER a nacházejí se na soupisce týmu nebo jsou na termín pozvaní.

U organizovaných týmů je možné systém používat opačně - pro každý termín správce členům zapíše docházku (může tak učinit hromadně v rámci správy týmové soupisky) a omlouvají se z něj ti členové, kteří se nedostaví (kliknutím na symbol ) nebo pomocí odkazu pro omluvení z registračního e-mailu.

Z uskutečněných termínů je generována statistika účastí a tabulky docházky pro účely tisku či exportu do Excelu.

Návštěvník webu má možnost na základě údajů o městě a typu sportu v případě zájmu týmy kontaktovat pomocí formuláře na stránce s docházkou každého týmu.


Používání Turnaje

Zájemci o účast na turnaji se na stránce turnaje registrují pomocí formuláře, kde zadají název svého týmu a kontaktní informace. Uživatelé neregistrovaní v systému SPORTIZER registraci dokončí pomocí aktivačního e-mailu, který obdrží od systému. Tím se dostávají na soupisku turnaje.

Po naplnění maximální kapacity jsou další týmy se zájmem o účast registrovány jako náhradníci. Do termínu deadline se zapsaný účastník turnaje může pomocí odkazu z aktivačního e-mailu ze soupisky odhlásit, čímž dojde k uvolnění místa pro případné náhradníky.


Používání ankety

Anketa je speciální typ termínu v rámci docházky, který může vytvořit správce týmu (kliknutím na ikonu pod ikonou pro vytvoření nového termínu). V rámci ankety mohou uživatelé zvolit jeden z až 7 nabízených termínů formou hlasování, které probíhá stejně jako zápis na běžný termín docházky - buď přímo, nebo pomocí registračních odkazů z e-mailů. „Vítězný“ termín s nejvyšším počtem hlasů je pak převeden na běžný termín včetně zapsaných uživatelů. Z důvodu přehlednosti je možné mít v rámci týmu aktuálně vytvořenu pouze jednu aktivní anketu.


Používání funkce Deníček

Deníček slouží pro jednoduchou měsíční evidenci aktivit po dnech formou zápisu do tabulky, přičemž se do něj automaticky generují i aktivity z týmových docházek. V deníčku je možné pro každý den přiřadit (i vytvářet nové) libovolné množství aktivit (např. běh, jízda na kole, kliky, apod.) v různých jednotkách (počet, vzdálenost, doba trvání). Deníček je přístupný až po registraci do systému SPORTIZER.


Používání funkce Sportoviště

SPORTIZER obsahuje databázi sportovišť, ve které jsou informace o sportovních areálech (jejich popis, typy sportů, přístupnost, fotografie, komentáře) a jejich přesné umístění pomocí GPS souřadnic. V rámci docházek jednotlivých týmů je možné propojit sportoviště z databáze s místem konání příslušné akce (tréninku, turnaje) a tím místo přesně specifikovat uživatelům - ke každému sportovišti se automaticky generují odkazy na online mapy.

Databázi sportovišť může doplňovat každý registrovaný uživatel SPORTIZERu.

Vlastnosti docházky

Tým

je definován názvem, lokalitou (městem) a typem sportu (je symbolizován ikonou v seznamu týmů).

Správce má možnost vést soupisku uživatelů registrovaných v systému, která slouží především k rozesílání aktivačních e-mailů, které mohou být uživatelům na soupisce automaticky rozesílány při vytváření nových termínů a pomocí nichž se uživatelé mohou pohodlně zapisovat na termíny (kliknutím na odkaz v e-mailu).

Správce může nastavit viditelnost docházky týmu jako:

 1. veřejnou (výchozí) - tabulky s docházkou, vzkazy i statistiky jsou veřejně přístupné,
 2. neveřejnou - tabulky s docházkou se veřejně zobrazují bez upřesňujících informací (místo a čas konání). Upřesňující informace, vzkazy a statistiky jsou přístupné pouze členům týmu,
 3. soukromou - stránka týmu je přístupná pouze členům týmu.

Uživatelé se sami do tabulek docházky mohou zapisovat např. křestními jmény nebo přezdívkami. Pokud jsou registrováni v systému, zapisují se automaticky zvoleným jménem (přezdívkou) dle nastavení svého účtu.

Termín (trénink nebo účast na turnaji)

je definován dnem, časem, místem konání a kapacitou. Dále může být nastaveno jiné místo konání a jiný sport (v případech, kdy např. volejbalový tým hraje v létě plážový volejbal na jiném místě než během celého roku svůj hlavní sport), stanovena hodina nejpozdější možnosti zapsání se na termín (deadline) a minimální požadovaná účast. Pokud do deadline nebude naplněna minimální účast, termín může být zrušen - správcem nebo automaticky podle nastavení týmu.


Práva v docházce

Práva uživatelů (členů týmu):

 • mohou vytvářet nové tréninky (pokud to není zakázáno v nastavení týmu),
 • mohou se zapisovat nebo omlouvat svou účast (opětovným zapsáním zruší svou omluvu),
 • mohou zapsat nebo omluvit neregistrovaného uživatele,
 • mohou sami sebe mazat z ještě neuskutečněných termínů (platí pro registrované uživatele),
 • mohou k termínům psát vzkazy,
 • mohou k termínům vkládat obrázky (platí pro registrované uživatele).

Práva správce (správcem se automaticky stává uživatel, který zakládá v systému nový tým):

 • může měnit všechny parametry nastavení týmu (název, sport, město, kontaktní údaje, týmové heslo) - platí ve výchozím nastavení pouze pro hlavního správce,
 • může přidávat nebo odstraňovat uživatele na týmové soupisce a přiřazovat jim práva ke správě, hromadně uživatele zapisovat na termíny, rozesílat jim zprávy,
 • může vytvářet, rušit nebo odstraňovat termíny a ankety, volit mezi typy termínů (tréninky, zápasy, týmové akce, turnaje), vytvářet automaticky opakované termíny, dodatečně měnit parametry termínů a korigovat záznamy o počasí v den termínu,
 • může přidávat, omlouvat, odstraňovat, přejmenovávat uživatele v docházkách a připisovat k nim poznámky, statistické údaje a údaje o platbách,
 • může psát a odstraňovat vzkazy k termínům,
 • může vkládat, odstraňovat obrázky a přílohy k termínům a doplňovat k nim popisky,
 • může zvát jiné týmy a uživatele na týmové termíny.

Pro všechny akce systém vyžaduje zadání týmového hesla nebo přihlášení uživatele s příslušnými právy.


Kontakt

Chcete-li přispět podněty (vylepšení, nové funkce, další sporty), prací (překlad stránek do dalších jazyků, přispívání videi na YouTube kanál, propagace), či finančně k budoucímu vývoji služby, anebo jste zjistili chybu (občas z důvodu přidávání nových funkcí přestane něco fungovat - rádi se o tom co nejdříve dozvíme a chybu opravíme), kontaktujte nás:

Zpráva:

Vaše jméno:

Kontakt:

SPORTIZER © copyright [d9] 2014-2018 • Kontakt
Předpověď počasí openweathermap.org
Facebook
YouTube
[d9]